۵ معنی زبان دم گربه ها

مفهوم حالت هاى مختلف دم گربه

با شناخت موقعیت های مختلف دم گربه و توجه به آن ها می توان به روحیات گربه پی برد . گربه ها همانند سگ ها احساسات خود را از طریق موقعیت دم خود بیان می نمایند. درک معانی این موقعیت ها به شما کمک خواهد کرد که خلقیات و روحیات گربه خود را بهتر بشناسید.

دم گربه

ارتفاع دم

وقتی دم گربه بالاتر از سطح زمین قرار دارد نشان دهنده تردید است. در این وضعیت گربه احساس نامعینی داشته و ممکن است تهاجمی رفتار نماید.

همانند سگ ها، گربه ای که دم خود را کاملا زیر بدن برده است احساس ترس کرده یا تصمیم به اطاعت و پیروی کرده است.

گربه در مورد اتفاقاتی که در پیرامون وی رخ می دهند احساس ناراحتی می کند. هرگاه دم گربه به طور مستقیم بالا نگه داشته شود نشان دهنده خوشحالی، هیجان، و اعتماد به نفس است. ممکن است این وضعیت را در هنگام ورود به خانه مشاهده کنید.

هنگامی که گربه دم خود را در هوا به عقب و جلو حرکت می دهد بیانگر احساس هیجان و چشم به راه بودن می باشد. شاید گربه یک موش شکار کرده و خودنمایی می کند و یا دارد صاحب خود را تماشا می کند که در حال آماده کردن غذا است.

دم پف کرده

دم گربه پف کرده اغلب به معنای ترس است، به ویژه زمانی که کمر گربه قوس دار شده و گوش ها مسطح شده اند. پف دادن دم باعث می شود که گربه بزرگ تر به نظر رسیده و تهدیدآمیزتر جلوه نماید.

دم متحرک

هرگاه دم گربه به سرعت به صورت شلاقی به عقب و جلو حرکت می کند نشان دهنده عصبانی بودن است.

همچنین حیوان ممکن است احساس ترس نموده و به طور ناگهانی حمله کند.

از سوی دیگر هنگامی که گربه ها بر یک شیء خاص تمرکز نموده اند، مانند یک پرنده یا اسباب بازی، ممکن است دم خود را به آرامی به سمت چپ و راست حرکت دهند. این حرکت اغلب پیش از خیز برداشتن و پرش رخ می دهد.

دم گربه در وضعیت رو به بالا با یک انحنا

گربه ها گاهی دم خود را به شکل علامت سوال بالا می آورند. انحنای بالای دم گربه ها بیانگر بازیگوشی آن هاست. این حالت به معنای این است که گربه کاملا آماده بازی بوده و احساس خوشحالی می کند.

گربه ها دم خود را به دور هم حلقه کرده اند

گربه ها برای نشان دادن دوستی، دم خود را به دور شما یا گربه دیگر حلقه می کنند. این وضعیت بیانگر احساس محبت و نشان دهنده رفاقت است.

4/5 (4 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید