اسب دریایی

Hippocampus sea

اسب دریایی یا اسبک ماهی چیست؟

یکی از زیباترین رازهای اقیانوس ها همواره اسب دریایی (اسبک ماهیان) می باشد، اسب های دریایی داراى تراکم نسبتا“ زیاد و قیمت نسبتا“ کم بوده و از این رو معروفیت خاصى بین ماهى هاى آکواریومى آب شور دارند. علاوه بر این که براى نگهدارى در  آکواریوم هاى نوپا بسیار مناسب مى باشند، در آکواریوم هاى فنى و پیشرفته نیز نگهدارى مى شوند.

اسب دریایی

سر آن ها که شباهت زیادى به سر اسب دارد و با زاویه ى خاصى بر روى بدن قرار گرفته است، مهمترین خصوصیت اسب دریایی به حساب مى آید.دم آن ها مانند دم میمون ها قدرت گیرکنندگى دارد و براى آویزان شدن به موادى مانند برگ گیاهان آبزى و غیره به کار مى رود.

باله هاى اسب دریایی کوچک است و حرکت آن ها در آب عمدتا“ توسط باله هاى پشتى و سینه اى انجام مى گیرد.باله هاى سینه اى مانند گوش هاى کوچکى پشت سرپوش هاى آبششى قرار دارند.

در اسب هاى دریایى،قسمت عمده ى محافظت از تخم ها و نوزادان به وسیله ى ماهى نر انجام مى گیرد.نکته ى تعجب آور این است که در واقع ماهى نر نوزاد ها را به دنیا مى آورد. به این صورت که زمانى که اسب های دریایی آماده ى تخمریزى شدند، پس از رسیدن به اوج رفتار و عملیات تخمریزى، ماهى ماده تخم ها را در داخل کیسه ى خاصى که به همین منظور در قسمت شکمى ماهى نر با ساختمان خاصى به وجود مى آید (کیسه ى باردارى،) مى ریزد. در این جا تخم ها توسط ماهى نر بارور شده و دوره ى رشد و نمو جنینى خود را طى مى نماید ، باردارى ماهى نر کم کم با رشد و نمو جنین هاى داخل تخم ها مشخص تر شده و سرانجام هنگام تولد نوزادان،با انجام نوعى پیچش هاى وحشیانه ى ماهى نر،نوزادان به خارج از کیسه پرتاب مى گردند. نوزادان در بدو تولد شباهت بسیار زیادى به والدین خود داشته و دم آن ها داراى قدرت گیرکنندگى مى باشد. ماهى ماده هیچ گونه نقشى در محافظت از نوزادان ندارد و مى توان پس از تخمریزى آن را از آکواریوم خارج نمود.

اشتهاى اسب هاى دریایى بسیار زیاد است و در آکواریوم آن ها همواره باید مقدارى غذا موجود باشد. آرتیمیاى زنده یکى از بهترین غذاها براى آن هاست. از بچه ماهى گوپى و گه گاه کرم سفید نیز مى توان براى تغذیه ى آن ها استفاده نمود.

اسب دریایی معمولا“ در مناطقى که آب داراى جریان است یافت مى شوند. آن ها با دم لنگر مانند، خود را به شیئى آویزان کرده و با دهان باز منتظر گرفتن مواد غذایى که با جریان آب مى آیند مى مانند. تهویه و فیلتر کردن آکواریوم معمولا“ جریان لازم براى اسب دریایی را تامین مى کند. میزان جریان آب باید در حدى باشد که امکان گرفتن غذا توسط ماهى وجود داشته باشد.

از آن جا که اسب های دریایی شناگران ماهرى نیستند، بهتر از به منظور جلوگیرى از رقابت غذایى، در آکواریوم آن ها ماهى هاى دیگرى غیر از هم گونه هاى آن ها ریخته نشود. مهم ترین مشکل براى این ماهى ها در داخل آکواریوم، حباب هاى هوا مى باشند. این حباب ها در داخل کیسه ى باردارى، اگر چه براى ماهى کشنده نیستند،با وجود این تعادل آن ها را به هم زده و مانع تغذیه ى خوب آن ها خواهند شد .

منبع : کابوک

5/5 (2 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید